Plateaulift woonkamer slider 1320x435

Machinerichtlijn

De Machinerichtlijn is een Europese wet die eisen bevat waaraan machines bestemd voor de Europese markt moeten voldoen. De richtlijn bevat een groot aantal veiligheids- en gezondheidseisen en een klein aantal administratieve eisen. De landen in de Europese Unie zijn verplicht de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving. In Nederland is dat gedaan in de vorm van het Warenwetbesluit machines.

De richtlijn is gericht tot de fabrikant van de machine. Dit houdt in dat fabrikanten verplicht zijn de eisen uit de richtlijn toe te passen.

Op het gebied van veiligheid en gezondheid betekent dit onder andere dat de machine moet voldoen aan eisen als:

geen gevaar voor bekneld raken;
geen gevaar vastraken;
geen gevaar voor (af)snijden;
geen gevaar voor opgesloten raken;
geen gevaar voor elektrische schok;
geen gevaar voor lawaai;
enzovoort.

De Machinerichtlijn geeft niet aan op welke wijze aan deze eisen voldaan kan worden. In de loop der jaren is echter een groot aantal Europese normen ontwikkeld, specifiek voor de Machinerichtlijn. Met behulp van deze normen kan men voldoen aan de technische eisen van de richtlijn. Aangezien het toepassen van normen niet verplicht is, staat het de fabrikant vrij om zelf methoden te bedenken om aan de eisen van de richtlijn te voldoen.

De administratieve eisen waaraan de fabrikant moet voldoen zijn:

hij moet een risicobeoordeling maken van de machine;
hij moet een technisch dossier samenstellen;
bij iedere machine moet hij een gebruikshandleiding meeleveren;
bij iedere machine moet hij een Verklaring van Overeenstemming meeleveren;
op iedere machine moet hij een CE-markering aanbrengen.
Kopers van machines hebben dus recht op een gebruikshandleiding, een Verklaring van Overeenstemming en een CE-markering op de machine. De CE-markering op een machine houdt niet in dat de machine gekeurd is. Keuringen zijn slechts in een paar gevallen vereist. Met het aanbrengen van de CE-markering op een machine verklaart de fabrikant dat zijn machine voldoet aan de van toepassing zijnde richtlijnen. Behalve de Machinerichtlijn kan dit bijvoorbeeld zijn de EMC-richtlijn, de Richtlijn drukapparatuur en/of de ATEX-richtlijn.

Teneinde er voor te zorgen dat fabrikanten veilige machines op de markt brengen zijn zij door middel van de Richtlijn productaansprakelijkheid volledig aansprakelijk voor de veiligheid en gezondheid van hun machine. Bij afwijking van de eisen van een richtlijn kunnen er sancties worden opgelegd, variërende van boetes tot het van de markt laten halen van de machine.

Keuringen en onderhoud

Door liften regelmatig te onderhouden wordt de levensduur verlengd en de veiligheid aantoonbaar verbeterd. Domicare biedt hiervoor servicecontracten waarbij zowel de veiligheidsinspectie/keuring en het onderhoud worden gecombineerd, simpelweg omdat dit verreweg het meest efficiënt is.

Richtlijnen personenliften en platformliften

Plateauliften worden doorgaans geplaatst om diverse niveaus toegankelijk te maken voor personen in een rolstoel of voor hen die anderszins fysieke problemen hebben met het traplopen. Een platformlift, soms ook plateaulift genoemd, is ontworpen, geproduceerd en wordt geplaatst onder de Europese Machine Richtlijn 2006/42/EG. Plateauliften vallen derhalve niet onder de Europese richtlijn voor personenliften 98/16/EG.

 

Keuringen en onderhoud

Voor personenliften is er in Nederland de verplichting deze door een zogenoemde CKI* te laten keuren, voor platformliften is deze verplichting er niet.  Bij plateauliften is de eigenaar de eerst aansprakelijke bij eventuele calamiteiten, waarbij uiteraard de producent aan te spreken op zijn “productaansprakelijkheid”. Uiteraard stelt de producent eisen ten aanzien van gebruik en onderhoud, uit te voeren door een door de fabrikant erkende importeur of dealer.

7 dagen per week tot 22.00 uur ‘s avonds bereikbaar

In onze service contracten zijn naast afspraken over keuringen en onderhoud bepalingen opgenomen ten aanzien van het oplossen van storingen en het preventief vervangen van onderdelen, raadpleeg uw servicecontract voor afspraken omtrent responstijden en oplossnelheid.

Doordat we ons beperken tot die productgroepen waarin we gespecialiseerd zijn weten onze monteurs uw hulpmiddel weer snel operationeel te krijgen. Raadpleeg voor de reactiesnelheid en oplossnelheid de voorwaarden in uw servicecontract of de relevante garantiebepalingen. Domilift voert uitsluitend reparaties en onderhoud uit aan door haar geleverde liften.

Algemeen

NLB (Metaal-Unie) voorwaarden

Het eventueel afwijken van onze voorwaarden dient te worden getoetst door onze directie, bedrijfsjurist en onze verzekeraar (CAR). Om die reden zal uitsluitend ten behoeve van grootschalige projecten, afhankelijk van de omvang van een order/overeenkomst, het afwijken van onze algemene voorwaarden worden overwogen, c.q. beoordeeld.

KvK & BTW nummers

NLB logo - 200x53Domilift B.V. staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 67354475. BTW nummer NL856945493B01. Domilift is aangesloten bij brancheverening Nederlandse Lifttechnische Bedrijven. NLB verenigt merkonafhankelijke, full-service liftbedrijven in Nederland.

Stel uw vraag, we zijn u graag van dienst!

Uw naam (verplicht)

Uw Telefoonnummer (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw woonplaats

Onderwerp

Uw bericht