• Aangepaste werkwijze i.v.m. het Corona virus

  LAATSTE UPDATE: zaterdag 21 maart 2020

  Voor het uitvoeren van onze dagelijkse werkzaamheden leggen we normaal gesproken door geheel Nederland veel huisbezoeken af en komen daarbij niet alleen in contact met veel mensen, maar binnen onze doelgroep betreffen dit bovendien veelal kwetsbare groepen. Niet alleen willen we de kans dat onze medewerkers het virus oplopen verkleinen, ook hebben we een grote verantwoordelijkheid het virus zelf niet over te brengen!

  Concrete maatregelen die we voorlopig nemen:

  We willen met zo weinig mogelijk mensen in contact komen en stellen daarom alle reguliere huisbezoeken voor verkoop, advies, montage, onderhoud en passingen sowieso tot nader bericht uit.

  Ook alle periodieke onderhoudswerkzaamheden en jaarlijkse keuringen worden tot nader bericht uitgesteld. Maakt u zich zorgen over de veiligheid van uw lift? Stuur ons hierover dan s.v.p. een email met uw gegevens, u ontvangt dan informatie zodat u de meest elementaire functies van uw lift eenvoudig zelf kunt controleren. Indien u wenst kan dit met telefonische ondersteuning van een van onze servicemonteurs.

  Aan alle medewerkers is een oproep gedaan om ook in de privé sfeer sociale contacten te vermijden, medewerkers die hier naar oordeel van de directie onvoldoende gehoor aan geven zijn in ons bedrijf niet welkom. Medewerkers die ziek zijn, milde klachten hebben, dienen thuis te blijven en voldoende uit zieken.

  In ons bedrijfspand worden zoveel mogelijk mensen vermeden, dit geldt zowel voor medewerkers, leveranciers als klanten. Er wordt veel aandacht aan persoonlijke hygiëne besteed, en binnengekomen materialen van onze toeleveranciers worden 4 etmalen apart gezet om mogelijke verspreiding via verpakkingsmateriaal e.d. tegen te gaan.

  Onze medewerkers op kantoor zijn nog steeds onveranderd bereikbaar voor het aanvragen van informatie, adviezen en offertes.

 • Storingen met een spoedeisend belang

  Daar waar mogelijk vragen we de klant om het defecte onderdeel naar ons ter reparatie toe te zenden. Ook bieden we technische handleidingen en leveren we onderdelen om waar mogelijk klanten zoveel mogelijk de gelegenheid te bieden om zelf een storing te verhelpen. 

  Uitsluitend voor spoedeisende storingen waar een servicemonteur op locatie noodzakelijk is zullen we, na overleg, een monteur sturen, echter uitsluitend mits we de veiligheid van onze medewerkers voldoende kunnen garanderen, en de klant zich tenminste confirmeert aan onze veiligheidsmaatregelen, o.a.:

  - Het is niet toegestaan dat onze medewerkers in contact komen met mensen waarvan bekend is, of aangenomen kan worden, dat ze ziek zijn.

  - In de bedrijfsauto wordt gezorgd voor een goede voorziening, water, zeep en doekjes om je handen zorgvuldig te wassen. Onze medewerker wast z’n handen voordat hij de woning van de klant binnen gaat.

  - Beperk het aantal personen dat in de woning is tot 1 persoon, die onze medewerker toegang tot de woning verschaft.

  - De klant houdt minimaal 1,5 tot 2 meter afstand van onze medewerker.

  - We schudden hierbij uiteraard geen handen.

  - We zetten de directe omgeving van onze werkplek af. De klant dient achter deze afzetting te blijven.

  - Ook tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden geldt dat er slechts 1 persoon namens de klant in de ruimte aanwezig is, mits de ruimte groot genoeg is.

  - Betreft dit een relatief kleine ruimte (slaapkamer of badkamer) dan dient de klant de ruimte NIET samen met onze medewerker te betreden, maar slechts onze medewerker de betreffende ruimte te wijzen.

  - Na reparatie doen we een zorgvuldige controle van de functies van de lift (gebruik hiervoor delen van het keuringsformulier) en ondertekenen het formulier zelf. We vragen GEEN handtekening van de klant.

  - We zeggen op gepaste afstand ‘’tot ziens’’ en verlaten de woning zelfstandig. De klant mag de deur achter ons sluiten.

  Bovengenoemde werkwijze komt op een enkeling misschien over als overdreven of onvriendelijk, maar houd er s.v.p. rekening mee dat u zich strikt aan het veiligheidsprotocol dient te houden. Gebeurt dit niet? Dan verlaat onze medewerker zo spoedig mogelijk de woning.

  De genomen maatregelen zijn immers niet in de laatste plaats genomen in het belang van de veiligheid van u als klant maar ook van andere kwetsbare groepen waar onze medewerkers mee in contact komen.

  We zullen de genomen maatregelen van dag tot dag beoordelen en eventueel aanpassen.
  We rekenen op begrip en medewerking van iedereen!